Đối với nhiều công ty đa quốc gia, các rủi ro về môi trường và xã hội liên quan đến các nhà cung cấp của họ là những vấn đề quan trọng. Có rất nhiều lợi ích của việc thực hiện thu mua bền vững: giảm thiểu rủi ro gián đoạn của chuỗi cung ứng, bảo vệ danh tiếng và thương hiệu công ty, cắt giảm chi phí thông qua các hoạt động tương tác (ví dụ: cắt giảm tiêu thụ năng lượng), dễ dàng tiếp cận nguồn vốn và nâng cao giá trị (ví dụ: sự hội nhập của các nhân tố ESG trong các quyết định đầu tư), và cung cấp lợi thế thị trường khi người tiêu dùng yêu cầu một chuỗi cung ứng xanh và có trách nhiệm.
Cùng với các tiêu chuẩn ngày càng cao về môi trường và xã hội, sự phức tạp của các quy định làm cho các đánh giá về trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội (Corporate Social Responsibility – viết tắt: CSR) đang được đòi hỏi rất cao và khó có thể giải quyết nội bộ. Vì lý do này, các khách hàng toàn cầu của công ty Phú Sỹ chọn giải pháp giám sát CSR của EcoVadis. Đây là một hệ thống chung giữa Công ty In Phú Sỹ và khách hàng của mình, một mặt làm cho quá trình đánh giá nhanh hơn và tiết kiệm kinh phí hơn, mặt khác, nâng cao mức độ tin cậy của thông tin. Giải pháp của EcoVadis cung cấp các công cụ tương tác trên mạng internet, cho phép các trưởng phòng Thu mua có thể dễ dàng truy cập vào scorecard (kết quả chi tiết đánh giá), và giám sát phần thực hiện Bền vững, cũng như các hành động đổi mới liên tục của nhà cung cấp của mình.
Khách hàng của Công ty Phú Sỹ mong muốn công ty in Phú Sỹ thực hiện phần đánh giá của EcoVadis làm tiền đề để ký và triển khai các hợp đồng cung ứng dịch vụ và trở thành một mắt xích trong chuỗi cung ứng toàn cầu bền vững.
 Thông qua  Ecovadis, Công ty in Phú Sỹ dự đoán nhu cầu của khách hàng mình, nắm bắt tình hình thực hiện CSR của công ty mình, và có được công cụ giao tiếp với tất cả khách hàng và đối tác của mình trên toàn cầu.
* Corporate Social Responsibility – viết tắt: CSR: Trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội

13 comments In This Topic:

 1. prostate cancer and viagra

  Online Apotheke Kamagra Kaufen

  Reply
 2. cheap cialis online

  Acheter Cialis Levitra Viagra

  Reply
 3. propecia costco

  Carafate

  Reply
 4. ivermectin stromectol scabies

  Cheap Brand Viagra Online

  Reply