Download
Quy định về hóa đơn năm 2015
30-11-2015
 
(TVPL) - Hiện nay, quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ được thực hiện theo các văn bản sau:
1. Nghị định 51/2010/NĐ-CP  quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
2. Nghị định 04/2014/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 51/2010/NĐ-CP  về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
3. Thông tư 39/2014/TT-BTC  hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP  và04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
4. Thông tư 119/2014/TT-BTC  sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-BTC111/2013/TT-BTC219/2013/TT-BTC08/2013/TT-BTC85/2011/TT-BTC39/2014/TT-BTC  và78/2014/TT-BTC  để cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế.
5. Thông tư 26/2015/TT-BTC  hướng dẫn thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP, sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC  về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
 
CÔNG TY IN PHÚ SỸ
Địa chỉ: 103 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: 04.3562 6622 | 04.6675 9495
Fax: 04.3562 6622
Email: sales@inphusy.vn
Talk with me via Skype