Dịch vụ
CTP OUTPUT
05-07-2016

 
Phòng chế bản với đội ngũ kỹ thuật viên nhiều năm kinh nghiệm, am hiểu ngành in cùng  2 hệ thống ra bản kẽm CTP và 1 hệ thống ra phim FTP, chúng tôi cam kết chất lượng và thời gian nhanh nhất cho công đoạn Pre-press, công đoạn quyết định đến chất lượng của bản in.
 
Các loại máy Out kẽm CTP + Out phim tại In Phú Sỹ
 

   

                            Máy xuất kẽm CTP                                                                      Máy khổ to


   

                                Máy in Proof                                                                   Phần mềm in Proof


Quy trình Out kẽm CTP + Out phim tại In Phú Sỹ
Qui trình thông thường gồm 4 bước:

 


Qui trình mới ra kẽm CTP rút gọn còn 3 bước:


 

 
 

Địa chỉ :
Phusy Printing Co., Ltd.
A: C5-14Fl., Golden West Buiding,
2 Le Van Thiem St., Thanh Xuan Dist., Hanoi
T: (+84) 243562 6622
Email: sales@inphusy.vn
Điện thoại : (+84) 243562 6622
Email :
Talk with me via Skype